over mezelf

SILKE DE BOLLE

(°1971, Aalst - Belgium)


Van kindsaf ben ik gefascineerd door beeldtaal in de ruimste zin van het woord.

Fotografie, film, video, grafische vormgeving, beeldhouwen en muziek maken veel emoties in me los.


De beelden & installaties die ik maak ontstaan vanuit een grote creatiedrang waarbij ik mijn gedachten, ervaringen en mijn gevoel kan vormgeven. Een verbeelding, vol met diepere betekenissen.

Daarom heeft elk beeld dat ik maak, naast vorm en materie ook een eigen verhaal.


Omgaan met ruimte, kleur, vorm, materie, licht, inhoud, gevoel en emotie vormt het beeld. Beeld als Verhaal.


Bezig zijn met een passie en alles daarrond ontdekken, ervaren en vormgeven betekent voor mij ook persoonlijke groei.

Hoewel de toekomst veraf is en onvoorspelbaar, weet ik dat het de toekomst is die ons verleden VORM geeft!

Als kunstenaar is het VORM geven de motor én tegelijk de vrijheid om onderweg te zijn. Stilstaan is doodgaan.

Waardoor ik steeds onderweg zal zijn om zoveel mogelijk ideeën te kunnen realiseren.


Wanneer de toeschouwer gefascineerd is door een beeld of een installatie en het op die manier een gevoel teweegbrengt,

dan is er een dialoog tussen beeld en gedachte.

De poëzie van een beeld of installatie zit vooral in het feit dat men na het aanschouwen, de ervaring, nog nadenkt en dat men dat gevoel, die gedachte kan meedragen.


Mijn werken zijn eerder projectgericht en daarbij gebruik ik vaak titels met een dubbele betekenis.

Het is voor mezelf belangrijk dat de beeldhouwwerken die ik maak toegankelijk zijn, gemakkelijk leesbaar.

Zelf kan ik creativiteit, originaliteit, vakmanschap, doorzettingsvermogen en creatiedrang appreciëren van andere kunstenaars.

Ik vind het zelf ook boeiender naar tentoonstellingen te gaan waar de kunstenaar zichzelf niet te veel herhaalt in zijn werken.

Wellicht zijn ook daarom mijn werken divers en eerder projectgericht. Doch met een zekere herkenning, eigenheid.


Omgaan met ruimte, kleur, vorm, materie, licht, inhoud, gevoel en emotie vormt het beeld. Beeld als Verhaal.